WARUNKI PRZYJĘCIA DO HOSPICJUM STACJONARNEGO

  1. Skierowanie do hospicjum stacjonarnego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z zaświadczeniem lekarskim. Skierowanie musi zawierać:
  • rozpoznanie: zgodnie z wykazem z numerem ICD-10
  • oświadczenie o zakończeniu leczenia przyczynowego
  1. dowód osobisty;
  2. dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń;
  3. dokumentacja medyczna: karta informacyjna leczenia szpitalnego, wyniki badań  (nie starsze niż sprzed 10 dni).

Przy przyjęciu pacjent lub jego przedstawiciel prawny podpisuje zgodę na leczenie hospicyjne oraz wskazuje osobę upoważnioną do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia.

Ostateczną decyzję o kwalifikacji do leczenia w hospicjum stacjonarnym podejmuje lekarz hospicjum. 

WSZELKIE PRZYJĘCIA PACJENTÓW PO UZGODNIENIU TERMINU.