Inauguracja kampanii Pola Nadziei 2017/2018

Dnia 10 października w Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty odbyła się inauguracja tegorocznej kampanii Pola Nadziei. Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy Hospicjum Mszą św. sprawowaną w intencji chorych oraz pracowników i wolontariuszy.

W nabożeństwie uczestniczyli podopieczni personel, zaproszeni goście, delegacje uczniów i nauczycieli oraz wolontariusze hospicjum. Dyrektor Caritas Kieleckiej ks. Stanisław Słowik przypomniał cele kampanii hospicyjnej i wkład wolontariuszy oraz całej rzeszy dobrych ludzi zaangażowanych w kampanię Pola Nadziei.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie połączone z programem artystycznym. Ks. Krzysztof Banasik, wicedyrektor kieleckiej Caritas przywitał zaproszonych gości, którzy rokrocznie wspierają kampanię Pola Nadziei, patronują jej i w nią się angażują. Na zaproszenie licznie odpowiedziały szkoły. Udział wielu delegacji uczniów i nauczycieli z województwa świętokrzyskiego był potwierdzeniem, że młodzież jest niezwykle wrażliwa na potrzeby ludzi chorych. W czasie spotkania przedstawiony został harmonogram akcji, możliwe formy zaangażowania szkół i innych placówek w kampanię, a także zostały ogłoszone konkursy o tematyce hospicyjnej. W ciepłych słowach o idei hospicyjnej wypowiadał się senator RP Krzysztof Słoń, niezawodny przyjaciel Pól Nadziei.

Piękny program artystyczny zaprezentowały Maja, Stefcia i Marysia z katechetką p. Katarzyną Bojczuk ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach oraz wokalista Michał Bojczuk z II LO im. Adama Mickiewicza w Skarżysku – Kamiennej.

Wydarzenie zostało połączone z sadzeniem na rabacie przy hospicjum cebulek żonkili – symbolu nadziei, które zakwitną wiosną. Dodatkowo, kilka tysięcy kwiatów zostanie posadzonych przy szkołach w regionie i na pasie zieleni przy ulicy Warszawskiej w Kielcach.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w popularyzację idei hospicyjnej i udział w ósmej edycji kampanii Pola Nadziei. Jednocześnie w dalszym ciągu zapraszamy przedszkola, szkoły, osoby indywidualne i organizacje do dołączenia do akcji – harmonogram akcji (link: http://hospicjum.kielce.caritas.pl/pola-nadziei/edycja-20172018/).

Media o nas:
http://kielce.naszemiasto.pl/
https://kielce.tvp.pl
https://ekai.pl/
http://www.radio.kielce.pl
http://www.em.kielce.pl
http://www.em.kielce.pl
http://www.tvswietokrzyska.pl