Kolejna edycja „Pól Nadziei” rozpoczęta

Pola NadzieiInauguracja 8. edycji kampanii Pola Nadziei prowadzonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej miała niezwykły charakter. Uroczystość odbyła się dnia 10 października i rozpoczęła się  od wprowadzenia relikwii św. Matki Teresy z Kalkuty do kaplicy Hospicjum  w Kielcach. Ks. Krzysztof Banasik – zastępca dyr. Caritas Kieleckiej przybliżył postać Patronki i wyraził nadzieję, że jej obecność w relikwiach będzie umocnieniem dla chorych i przykładem do naśladowania dla posługujących w Hospicjum. Eucharystii przewodniczył ks. Stanisław Słowik- dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, a także kapelan Hospicjum ks. Sylwester Iwan, który w homilii zachęcił, by tak jak św. Matka Teresa wnosić światło miłości w serca ubogich, chorych, opuszczonych.

W kolejnej części uroczystości przybliżono założenia akcji Pola Nadziei, a słowa solidarności z ideą kampanii hospicyjnej wyrazili przybyli goście, m.in. Krzysztof Słoń – senator RP, Anna Gromska – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Michalski – dyrektor kieleckiego oddziału PFRON i Renata Janik – dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego. Następnie młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku przedstawiła montaż słowno- muzyczny poświęcony zagadnieniu wiary i miłości, które inspirują do chrześcijańskiego miłosierdzia.

Kulminacyjnym punktem inauguracji Pól Nadziei było posadzenie cebulek żonkili na rabacie przy Hospicjum. Sadzonki otrzymały również delegacje licznie przybyłych szkół. Żonkil to symbol akcji. Zasadzony jesienią obumrze w ziemi, by na wiosnę zrodzić piękny, żółty kwiat – znak życia i nadziei. Żonkile będą rozprowadzane podczas wiosennych kwest, z których dochód ma być przeznaczony na zakup wyposażenia, a szczególnie bardzo potrzebnej karetki. W ramach kampanii prowadzone też będą działania edukacyjne w szkołach, festyny, marsze i inne wydarzenia mające na celu budować świadomość społeczną o potrzebach i zadaniach działalności hospicyjnej.

ks. Krzysztof Banasik