Nowy ambulans dla Hospicjum w Kielcach

Dnia 11 kwietnia br odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego ambulansu dla Hospicjum im. św. M. Teresy z Kalkuty w Kielcach. Ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Kieleckiej, podczas uroczystości podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu ambulansu. To między innymi poseł Krzysztof Lipiec, senator Krzysztof Słoń,  a przede wszystkim Fundacja PGE oraz Polskie Radio Kielce. Następnie ordynariusz diecezji kieleckiej bp Jan Piotrowski poświęcił ambulans i przypomniał, że największym aktem miłosierdzia jest bezinteresowna pomoc dla drugiego człowieka, a zwłaszcza starszego, schorowanego a zakup ambulansu możliwy był dzięki ludziom dobrej woli.

Pod opieką Hospicjum Stacjonarnego stale przebywa  44 chorych. Podopieczni potrzebują transportu na specjalistyczne badania i konsultacje lekarskie. Ponadto z karetki skorzystają też pacjenci będący pod opieką Hospicjum Domowego.

Caritas od wielu miesięcy podejmowała starania o pozyskanie środków na zakup samochodu dla podopiecznych Hospicjum. Zorganizowano m.in. zbiórkę zużytych telefonów komórkowych pn. „Telefon dla przyjaciela”, z inicjatywy Radia Kielce przeprowadzono licytację drzewek choinkowych w ramach akcji „Choinka pod choinkę”. Kluczowym wsparciem było jednak przekazanie na ten cel darowizny przez Fundację PGE w wysokości 112 000 złotych. Fundacja PGE od początku swojej działalności wspiera projekty związane z ochroną i promocją zdrowia, dofinansowując m.in. zakup specjalistycznego sprzętu dla placówek medycznych, rehabilitację i terapię chorych. Od 2012 roku na ten cel przeznaczyła blisko 8,5 mln złotych.

Cieszymy się, że dzięki życzliwości i wsparciu wielu osób i instytucji udało się zrealizować zakładany cel. Koszt zakupu ambulansu to 153 444 zł. Dodatkowe koszty takie jak ubezpieczenie pojazdu czy wyposażenie w sprzęt medyczny pokryte zostaną ze środków Caritas pozyskanych w ramach akcji „Pola Nadziei”.