Podsumowaliśmy kampanię Pola Nadziei 2018/19

Dnia 7 czerwca 2019 r. w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach odbyła się uroczysta Gala podsumowująca kampanię Pola Nadziei 2018/19 na rzecz kieleckiego Hospicjum Caritas im. Św. Matki Teresy z Kalkuty.

Ideą tej ogólnopolskiej akcji jest edukacja i uwrażliwienie na los terminalnie chorego człowieka w społecznościach lokalnych, a także pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjum stacjonarnego i domowego. Znakiem rozpoznawczym kampanii jest żonkil – symbol nadziei, który ma przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną żonkile – wolontariusze zbierają fundusze na działalność i funkcjonowanie hospicjum, a w zamian za datek wręczają ofiarodawcom te piękne kwiaty.

Podczas uroczystej Gali Pola Nadziei 2018/2019 miała miejsce prezentacja działań organizowanych w trakcie trwania kampanii, ogłoszenie laureatów konkursów dla dzieci i młodzieży związanych z tematyką hospicyjną oraz wręczenie nagród i dyplomów.

Wszystkim zaangażowanym w akcję Pola Nadziei 2018/19 i wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka podczas uroczystej Gali podziękowali m.in. ks. bp Jan Piotrowski, Senator RP Krzysztof Słoń, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Doradca Wojewody Anna Paluch, Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Andrzej Michalski oraz zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Krzysztof Banasik.

Również i w tym roku Caritas Diecezji Kieleckiej postanowiła przyznać wyjątkowe nagrody w postaci figurki – „Anioł Nadziei z Żonkilem”. W ten sposób doceniony został ks. prał Jan Iłczyk – proboszcz parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach – za okazywane serce i pomoc, wieloletnią przychylność wobec działań na rzecz hospicjum; w tej edycji była to kwesta parafialna, kiermasz ozdób bożonarodzeniowych, a także umożliwienie organizacji wernisażu ikon, z którego dochód również został przeznaczony na bieżące potrzeby hospicjum. „Anioł Nadziei z Żonkilem” trafił również do pani Moniki Adamskiej – nauczycielki z VII Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, która aktywnie angażowała młodzież w kampanię oraz zorganizowała koncert charytatywny w kościele św. Wojciecha w Kielcach.

Za wspieranie kampanii specjalne wyróżnienie trafiło do Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach oraz pani Joanny Białogońskiej – wolontariuszki hospicjum.

Patronat honorowy kampanii Pola Nadziei w edycji 2018/2019 objęli: Biskup Kielecki Jan Piotrowski, Senator RP Krzysztof Słoń, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Kielce, „Echo Dnia”, „Radio Kielce”, „Radio Em Kielce” i Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom i nauczycielom szkół zaangażowanych w akcję, a szczególnie naszym drogim wolontariuszom. Dziękujemy instytucjom oraz firmom które zechciały pomóc w realizacji kampanii Pola Nadziei 2018/2019 i chętnie wspierają to diecezjalne dzieło miłosierdzia: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Urząd Marszałkowski w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, PFRON o/Kielce, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Cebule.pl, firma Gardenco z Warszawy, firma ACM Agrocentrum z Kielc, Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach, Ośrodek sportowo-turystyczny „Nowy Telegraf”, Wydawnictwo „Jedność”, Kino Moskwa, Pizzeria „Kilo Mąki”, Zakład Aktywności Zawodowej Caritas w Kielcach.

Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób w trakcie trwania IX edycji kampanii Pola Nadziei zebrano 121 990,27 zł, w tym ze zbiórek pod kościołami 74 253,24 zł. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na sprzęt rehabilitacyjny, środki medyczne oraz zakup niektórych leków.