Podsumowanie akcji Pola Nadziei 2015/16

Laureaci konkursów ogłoszonych w ramach akcji Pola nadziei 2015/2016

 1. Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych: „Żółty żonkil symbolem życia” – przedstaw za pomocą pracy plastycznej swoją interpretację tematu.

I miejsce – Agata Kumór, uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach – fundator Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek
II miejsce – Aleksandra Gamońska, uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Brynicy – fundator nagrody Kuratorium Oświaty w Kielcach
III miejsce – Kinga Banaś, uczennica kl. IIIc Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach – fundator Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek 

2. Konkurs literacki dla szkół gimnazjalnych: „Gdzie płonie jeszcze mały płomyk nadziei, tam widać światło nieba” – inspirując się cytatem, przedstaw za pomocą opowiadania lub wiersza, co dla Ciebie oznacza „nadzieja”

I miejsce – Magdalena Palacz, uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku – fundator nagrody Kuratorium Oświaty w Kielcach
II miejsce – Julia Karyś, uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie – fundator nagrody Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek
III miejsce – Natalia Ślefarska, uczennica Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie – fundator nagrody Kuratorium Oświaty w Kielcach

3. Konkurs plastyczny dla szkół gimnazjalnych: „Gdzie płonie jeszcze mały płomyk nadziei, tam widać światło nieba” – inspirując się cytatem, przedstaw za pomocą pracy plastycznej co dla Ciebie oznacza „nadzieja”.

Fundatorem wszystkich nagród był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
I miejsce – Robert Dudzik, uczeń kl. II Gimnazjum w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
II miejsce – Anna Gajdka, uczennica kl. II Gimnazjum w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
III miejsce – Natalia Tomasik, uczennica kl. II Niepublicznego Gimnazjum w Brynicy

4. Konkurs fotograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych – „Życie każdego z nas przypomina wędrówkę w nieznane. Część z tej drogi przebywamy w towarzystwie innych, część musimy przebyć sami” – przedstaw za pomocą fotografii swoją interpretację fragmentu „Władcy Pierścieni” Tolkiena.

Fundatorem wszystkich nagród był Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek
Wyróżnienie – Anna Buc, uczennica kl. I Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie
Wyróżnienie – Weronika Piasecka, kl. 1 Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie
Wyróżnienie – Weronika Miernik, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach.

5. Konkurs literacki dla szkół ponadgimnazjalnych: „Gdzie płonie jeszcze mały płomyk nadziei, tam widać światło nieba” – inspirując się cytatem, przedstaw za pomocą opowiadania lub wiersza, co dla Ciebie oznacza nadzieja.

Wyróżnienie – Piotr Szczepanik, uczeń LO im. W. Łokietka w Chęcinach – fundator nagrody Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Szkoły aktywne akcji Pola Nadziei 2015/2016
 1. Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
 2. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
 3. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach
 4. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach
 5. Szkoła Podstawowa nr 2  im. Marii Konopnickiej w Kielcach
 6. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach
 7. Szkoła Podstawowa nr 27 K. K. Baczyńskiego w Kielcach
 8. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4 pp ” Czwartaków” w Kielcach
 9. Szkoła Podstawowa w Porzeczu
 10. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu Szlacheckim
 11. V Liceum Ogólnokształcące ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach
 12. VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
 13. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 14. Zespól Szkół – Gimnazjum w Woli Jachowej
 15. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
 16. Zespół Placówek Oświatowych w Łosieniu
 17. Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku
 18. Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie
 19. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie
 20. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie
 21. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie
 22. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach
 23. Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach – LO im. W. Łokietka w Chęcinach
 24. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – SP nr 24 w Kielcach
 25. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach
 26. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 – SP nr 7 w Kielcach
 27. Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach
 28. Zespół Szkół Katolickich im. św. St. Kostki w Kielcach
 29. Zespół Szkół w Górnie
 30. Zespół Szkół w Krajnie
 31. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Kielcach

ZOBACZ GALERIĘ