Podziękowania dla Kuratorium

Dnia 22.12.2017 dzięki zbiórce zorganizowanej przez Pracowników Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty dla naszego hospicjum zostały przekazane dary w postaci sprzętu elektronicznego. Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękowania za okazane serce.