FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Możliwe formy Realizacji programu Pola Nadziei przez placówki oświatowe:
 • zbieranie cebulek żonkili lub pieniędzy na ich zakup
 • sadzenie Pól Nadziei
 • organizowanie grup wolontaryjnych
 • organizowanie prelekcji o idei hospicyjnej
 • organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży
 • organizowanie lub udział w kwestach w kwestach w galeriach handlowych
 • organizowanie kiermaszów, kwest na terenie szkoły/parafii na rzecz hospicjum
 • organizowanie lub udział w charytatywnych żonkilowych biegach, marszach, meczach lub innych formach aktywności fizycznej wg pomysłów i projektów dzieci i młodzieży
 • organizowanie koncertów, przedstawień charytatywnych wg pomysłów i projektów dzieci i młodzieży
 • organizowanie kiermaszów wg pomysłów i projektów dzieci i młodzieży
 • organizowanie konkursów, np. plastycznych, literackich, fotograficznych wg pomysłów i projektów dzieci i młodzieży
 • przygotowywanie żonkili z bibuły, krepiny, filcu, origami w ramach zajęć plastycznych
 • ścinanie kwitnących żonkili i udział w kwestach
 • udział w konkursach dla szkół, udział w festynach, piknikach oraz kwestach organizowanych przez nasze Hospicjum w ramach programu „Pola Nadziei”.

Hospicjum Caritas im. św. Matki Teresy z Kalkuty zapewni puszki, koszulki i identyfikatory niezbędne wolontariuszom do przeprowadzania akcji, a także materiały informacyjne i pomoc organizacyjną.