Rozpoczęliśmy kampanię „Pola Nadziei 2021/22” w Kielcach

W piątek, 1 października 2021 r. uroczyście rozpoczęliśmy 12. edycję kampanii „Pola Nadziei” w Kielcach, która ma na celu budować społeczną wrażliwość na potrzeby kieleckiego Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, sprawowaną przez biskupa Mariana Florczyka i licznych kapłanów.

>„Żyj!” – krzyknęła Nadzieja. „Bez Ciebie nie potrafię” – cicho odpowiedziało Życie.< Tym powracającym w homilii motywem, ksiądz biskup podkreślił znaczenie nadziei, której źródłem jest Chrystus, a którą możemy ofiarować drugiemu człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu i osamotnionemu, o ile dostrzeżemy w naszym polu widzenia jego społeczne, duchowe i materialne potrzeby.

Po Mszy św. ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej, przybliżył gościom cele kampanii, omówił działania planowane na najbliższe miesiące i przypomniał znaczenie żonkila: kwiatu, który obumiera w ziemi jesienią, by odrodzić się wiosną, niosąc nadzieję i nowe życie, i w tym sensie symbolizuje naszą ludzką egzystencję. Po licznych wystąpieniach gości, którzy podkreślali społeczne znaczenie Pól Nadziei i pracy wolontariuszy związanych z akcją, bp Marian Florczyk, kierownik kieleckiego hospicjum, Maria Ptak i koordynatorka wolontariatu hospicyjnego Dominika Borkowska wręczyli licznie zgromadzonym przedstawicielom szkół pierwsze cebulki żonkili, które uczniowie zasadzą na „polach nadziei” przy swoich placówkach.

Kulminacją wydarzenia było sadzenie żonkili na rabacie przy ulicy Warszawskiej. Zaproszeni goście, począwszy od dzieci a na przedstawicielach instytucji samorządowych kończąc, sadząc cebulki żonkili przyczynili się do rozpoczęcia tegorocznej kampanii „Pola Nadziei 2021/22”, wielkiego święta wrażliwości, dobra i nadziei.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Wojewódzkiego, Prezydenta i Rady Miasta Kielc, PFRON, a także opiekunom Szkolnych Kół Caritas i reprezentacjom szkół za obecność, życzliwość i deklaracje wsparcia kampanii. Podziękowania składamy także dla scholi z Parafii św. Maksymiliana Kolbe i wolontariuszy, którzy zapewnili oprawę uroczystości. Słowa wdzięczności kierujemy do Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej i Usług Komunalnych w Kielcach, które w profesjonalny sposób zadbało o przygotowanie i obsadzenie głównej rabaty żonkilowej w Kielcach przy ul. Warszawskiej. Dziękujemy także firmom ACM Agrocentrum i Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior za nieodpłatne przekazanie cebulek żonkili na rzecz naszej kampanii.

Inauguracja za nami. Przed nami konkursy, kiermasze, akcje świąteczne i walentynkowe, pikniki, kwesty i działania edukacyjne. Wszystkich gorąco zapraszamy do udziału w kampanii „Pola Nadziei” 2021/22 z przekonaniem, że mimo towarzyszących nam lęków i różnic, potrafimy zjednoczyć się wokół chrześcijańskiej idei, jaką jest troska o słabych, chorych i tych, którzy odchodzą do Domu Pana.

Patronat honorowy nad tegoroczną kampanią objęli:

Biskup Kielecki Jan Piotrowski
Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta
Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
Senator RP Krzysztof Słoń
Kuratorium Oświaty w Kielcach

Patronatem medialnym akcje objęli:

Niedziela Kielecka
Echo Dnia
Radio Kielce
TVP3
Radio eM

Lista szkół, które zadeklarowały aktywny udział w „Polach Nadziei 2021/22”:

SP im. Maryi z Nazaretu w Kielcach
SP w Cierchach
Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach
SP Jana Pawła II w Mniowie
SP w Rogowicach
ZS Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach
SP nr 34 im. A. Mickiewicza Kielce
Technikum nr 4 w Kielcach
SP nr 4 w Kielcach
ZS Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
SP w Krajnie
ZS Przemysłu Spożywczego w Kielcach
ZS nr 3 w Kielcach
Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach
SP w Pińczowie
SP nr 39 im. Moniuszki w Kielcach
Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku
Publiczna SP im. E. de Mazenoda w Jeziorku
Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie
ZS Mechanicznych w Kielcach
Sp im. gen. Skalskiego w Polichnie