KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA HOSPICYJNEGO

 • Etyka pracy wolontariusza w hospicjum bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka, w szczególności na uznaniu godności życia człowieka i jego prawa do naturalnej śmierci.
 • Wolontariusz stara się wnieść uśmiech i pozytywną energię w kontakcie z pacjentem i jego rodziną.
 • Każdy pacjent jest inny i każdego należy traktować indywidualnie.
 • Wolontariusz przestrzega praw pacjenta i zachowuje w tajemnicy informacje związane z chorym.
 • Podjęte zadania powinno się wykonywać sumiennie, z zachowaniem należytej staranności, w poszanowaniu godności osób chorych i ich bliskich oraz we współpracy z personelem.
 • Pacjentowi należy się szacunek, bez narzucania siebie, swoich przekonań czy poglądów religijnych.
 • Nie należy składać obietnic, których nie jest się w stanie spełnić.
 • W kontakcie z pacjentem powinno utrzymywać się bezpieczną formę zwrotu grzecznościowego: „Pan”/”Pani” chyba, że pacjent życzy sobie inaczej.
 • Wchodząc do pokoju kilkuosobowego wolontariusz stara się nawiązać kontakt ze wszystkimi pacjentami.
 • Wolontariusz jest otwarty na pracę w zespole hospicyjnym, którego jest częścią.
 • Praca wolontaryjna jest radością dawania, brania i wzajemnej wymiany.