HospicjumCaritas Diecezji Kieleckiej składa podziękowania Ks. Bp. Janowi Piotrowskiemu za poświecenie Hospicjum, modlitwę w intencji ludzi chorych, darczyńców, pracowników i wolontariuszy.

Wyrażamy wdzięczność Biskupowi Seniorowi Kazimierzowi Ryczanowi za poparcie idei budowy Hospicjum oraz Biskupowi Pomocniczemu Marianowi Florczykowi za życzliwą troskę.

Pragniemy podziękować wszystkim Księżom naszej diecezji, za kapłański dar serca złożony w roku 2012, za zbiórki organizowane w parafiach i za wszelkie wsparcie materialne i modlitewne tego dzieła miłosierdzia.

Dziękujemy władzom samorządowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Miasta Kielce, za pomoc okazaną przy realizacji pierwszego etapu inwestycji.

Dziękujemy Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Kielcach za wspieranie prowadzonych przez Caritas dzieł hospicyjnych.

Wyrażamy wdzięczność Przedsiębiorcom, szczególnie firmie NSK Bearings Polska, która jako pierwsza  znaczniejszą darowizną wsparła dzieło budowy Hospicjum, Państwu Elżbiecie i Krzysztofowi Furmanek za ich pomoc i życzliwość, a przede wszystkim głównemu wykonawcy p. Piotrowi Binkowskiemu i firmie Instalobud.

Dziękujemy Caritas Polska za przekazanie łóżek rehabilitacyjnych i koncentratorów tlenu.

Wyrażamy naszą wdzięczność Mediom Regionalnym (Prasie, Radiu, Telewizji, Portalom Internetowym), za życzliwy klimat wokół budowy Hospicjum w Kielcach i nagłaśnianie tej ważnej społecznie idei.

Dziękujemy Wszystkim Darczyńcom tym znaczniejszym (którzy zostali uwiecznieni na tablicy przy wejściu do budynku), czy też przez mniejszą ofiarę, wsparli dzieło Hospicjum. Dziękujemy też wszystkim, którzy przekazali 1 % podatku na ten cel.

Dziękujemy Wolontariuszom Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas oraz nauczycielom i młodzieży kieleckich szkół, którzy podejmowali kwesty przy parafiach i na ulicach. Dziękujemy Kuratorium Oświaty w Kielcach za propagowanie działań edukacyjnych o tematyce hospicyjnej w szkołach.

Zapewniamy o modlitwie Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego wielkiego dzieła.

To szczególnie cenne, że nasze Hospicjum zbudowane zostało z cegiełek ludzkiego dobra nasączonych chrześcijańską miłością.                                                      

                                                                      Zarząd Caritas Diecezji Kieleckiej