WOLONTARIAT

„Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi”

św. Matka Teresa z Kalkuty

Ze względu na rosnące ryzyka dla Pacjentów i Personelu Hospicjum związane z trwającą falą zachorowań na Covid 19, działania wolontariuszy na terenie placówki są aktualnie zawieszone. Wykorzystujemy ten czas do rozwijania kompetencji naszych obecnych wolontariuszy towarzyszących, a także do stopniowego wprowadzania nowych w problematykę opieki nad chorymi w hospicjach Caritas. Trwa także kampania Pola Nadziei i stale zapraszamy wszystkich, w tym Szkolne Koła Caritas, wszystkich przyjaciół Hospicjum i wolontariuszy  indywidualnych do wspierania kolejnych jej odsłon.

Prosimy również nieustająco o wsparcie modlitewne oraz zaangażowanie w kształtowanie wrażliwości na sprawy Hospicjum i potrzeby Pacjentów w swoim otoczeniu.

 

KOORDYNATOR WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO

Jeśli masz pytania dotyczące pracy wolontaryjnej w naszym hospicjum – napisz/zadzwoń.

KOORDYNATOR
wolontariatu hospicyjnego

  532 757 749

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek  08:00 – 16:00

Ścieżka wolontariatu

  • Osoba zainteresowana wolontariatem zgłasza swoją ofertę telefonicznie, mailowo lub osobiście u koordynatora wolontariatu hospicyjnego, stając się wówczas kandydatem na wolontariusza.
  • Koordynator uzgadnia z kandydatem na wolontariusza termin rozmowy, podczas której przedstawia możliwe rodzaje wolontariatu, ocenia predyspozycje i motywacje zainteresowanej osoby, a następnie informuje o konieczności odbycia stosownego szkolenia (wstępne lub dla wolontariuszy opiekuńczych).
  • Po ukończonym szkoleniu wstępnym („I Ty możesz zostać wolontariuszem”) pomiędzy hospicjum a kandydatem na wolontariusza zostaje zawarte porozumienie wolontaryjne.
  • Po ukończonym szkoleniu dla wolontariuszy opiekuńczych kandydaci odbywają rozmowę z psychologiem oraz koordynatorem. Po uzyskaniu pozytywnych opinii i podtrzymaniu decyzji o podjęciu współpracy koordynator decyduje o podpisaniu porozumienia wolontaryjnego, które odbywa się po okazaniu badań sanitarno-epidemiologicznych. Następnie wolontariusz rozpoczyna działalność wraz z doświadczonym wolontariuszem, wyznaczonym przez koordynatora (min. 10 godzin zegarowych).
  • Zakończenia współpracy dokonuje się poprzez wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron z zachowaniem siedmiodniowego wypowiedzenia. W takiej sytuacji na prośbę wolontariusza koordynator wystawia zaświadczenie lub/i opinię o odbytym wolontariacie.
  • Koordynator może rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego wypełnienia przez wolontariusza podstawowych obowiązków wynikających z porozumienia, a w szczególności naruszenia Regulaminu lub innych wewnętrznych aktów normatywnych hospicjum.