FORMY WOLONTARIATU

1. Specjalistyczny – lekarz, pracownik socjalny, psycholog, rehabilitant

Skierowany jest do osób, które ukończyły 21 rok życia i posiadają kwalifikacje medyczne. Wolontariusz medyczny uzupełnia pracę zespołu i pracuje bezpośrednio z pacjentem.

2. Indywidualny
Działania wolontariuszy:
 • prowadzenie rozmowy z chorym, wsparcie psychiczne (czasem po prostu obecność),
 • wspólne czytanie gazet/książek, oglądanie telewizji,
 • wspólna modlitwa z chorym i jego rodziną,
 • karmienie chorych,
 • robienie zakupów,
 • granie w gry z pacjentem (planszowe, karciane),
 • spacer z podopiecznym,
 • nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z rodziną chorego (pomoc w zaadaptowaniu się do trudnej sytuacji),
 • towarzyszenie choremu i jego rodzinie w ostatnich chwilach,
 • prowadzenie kroniki hospicjum,
 • prace porządkowe na zewnątrz (grabienie liści, zamiatanie śmieci, odśnieżanie zimą itd.) i wewnątrz budynku.

Kandydatem na wolontariusza może zostać osoba pełnoletnia, czyli każdy, kto ukończył 18 rok życia i specjalne szkolenie. W ciągu dnia na oddziale może przebywać do 3 wolontariuszy jednocześnie.

3. Grupowy
Działania wolontariuszy:
 • śpiew podczas niedzielnej Mszy Św.,
 • czytanie książek, gazet,
 • zajęcia, warsztaty np. plastyczne (robienie kartek okolicznościowych itd.),
 • spotkania tematyczne (poetyckie, muzyczne),
 • gry planszowe, karciane,
 • oglądanie filmu o określonej tematyce np. historycznej,
 • przedstawienia, koncerty (np. jasełka, kolędowanie),
 • prace porządkowe na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Jeśli grupą jest młodzież szkolna, to musi ona przyjść z opiekunem, który ponosi za nich odpowiedzialność podczas pobytu w hospicjum. Grupa taka może liczyć maksymalnie 5 osób.

4. Pola Nadziei

Celem tej corocznej akcji jest pozyskiwanie funduszy na budowę i utrzymanie hospicjum (poprzez kwestę) oraz szerzenie idei hospicyjnej i uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby człowieka terminalnie chorego.