PRAWA CZŁOWIEKA UMIERAJĄCEGO

Człowiek ma prawo do:
  • naturalnej, godnej i świadomej śmierci;
  • umierania we własnym domu, a jeśli jest to niemożliwe, to nigdy w izolacji i osamotnieniu;
  • rzetelnej informacji o stanie swego zdrowia, uzyskiwania prawdziwych odpowiedzi na zadawane pytania i udziału w podejmowaniu decyzji;
  • zwalczania fizycznego bólu i innych dolegliwości;
  • troski i pielęgnacji z poszanowaniem ludzkiej godności;
  • otwartego wyrażania swoich uczuć, zwłaszcza na temat cierpienia i śmierci;
  • swobodnego kontaktu z rodziną i bliskimi;
  • pomocy psychologicznej i wsparcia duchowego zgodnego z przekonaniami;
  • niezgody na uporczywą terapię przedłużającą umieranie;
  • zapewnienia należnego szacunku dla swojego ciała po śmierci.