Spotkanie z młodzieżą

„Kiedy wrażliwy, mądry człowiek umożliwia umierającej dziewczynie konną przejażdżkę, spełniając w ten sposób jej największe młodzieńcze marzenie i dając jej poczucie, że nie umiera leżąc bezczynnie w łóżku – to jest najpiękniejsza i najpełniejsza definicja wolontariatu hospicyjnego.”

Od takich słów zaczęło się spotkanie Koordynatora wolontariatu hospicyjnego Caritas Diecezji Kieleckiej, Dominiki Borkowskiej, z młodzieżą V LO im. P. Ściegiennego w Kielcach. Prezentacja odbyła się 1.12 b.r. na zaproszenie pani Agnieszki Dziarmagi, zaangażowanej i otwartej nauczycielki i opiekunki szkolnych wolontariuszy.

Rozmawialiśmy z licznie zgromadzonymi uczniami o tym czym jest hospicjum, jak istotna jest w nim troska nie tylko o łagodzenie cierpienia fizycznego, ale o zapewnienie spokojnego i godnego przeżywania ostatniego etapu życia i jaką rolę w tym procesie mogą odgrywać wolontariusze. Uczennice, które po spotkaniu zgłosiły chęć udziału w szkoleniach dla wolontariuszy, dają nam nadzieję, że wokół Pacjentów nigdy nie zabraknie ludzi wielkiej wrażliwości na ich potrzeby i marzenia.

Spotkanie z uczniami odbyło się w związku z realizacją zadania publicznego
„Pomóż pomagać – fundraising hospicyjny”,
finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Nowe FIO.