Dwunasta edycja Pól Nadziei uroczyście podsumowana!

Inauguracja i zasadzenie rabat żonkilowych, świąteczna „Kartka dla Hospicjum”, konkursy, „Serce dla Hospicjum”, festyn z udziałem Pacjentów i żonkilowe kwesty… to elementy trwającej od 1 października 2021 r. kampanii „Pola Nadziei”,  którą podsumowaliśmy 13 czerwca b.r. na uroczystej gali w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji patronujących kampanii i wspierających ją na różnych etapach, dyrektorzy i nauczyciele z zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych, opiekunowie Szkolnych Kół Caritas, uczniowie i wolontariusze, a także pracownicy Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach, dla którego wszystkie akcje „Pól Nadziei” są podejmowane.

Podsumowanie kampanii rozpoczął swoim wystąpieniem Dyrektor Caritas, ks. Stanisław Słowik, przypominając, że podstawowym założeniem idei hospicyjnej Caritas jest wielki, wypływający z wiary chrześcijańskiej, szacunek dla ludzkiego życia nawet w jego schyłkowej, często pełnej cierpienia, fazie. Uzupełnieniem jego wypowiedzi była relacja Koordynator Wolontariatu Hospicyjnego Dominiki Borkowskiej z tegorocznej kampanii, przedstawiająca jak w praktyce wolontariusze, współpracownicy i przyjaciele Hospicjum realizowali misję miłosierdzia wobec cierpiących i chorych w kontekście tegorocznej kampanii. Obok niemierzalnych wartości miłości i dobra, życzliwość darczyńców i zaangażowanie wolontariuszy przełożyły się na wymierną kwotę 134 941 zł, która została wykorzystana na sprzęt medyczny, wyposażenie Hospicjum i jego bieżące utrzymanie.

Długo oczekiwanym punktem programu było wręczenie nagród w konkursach dla dzieci i młodzieży. Łącznie przyznano 13 nagród i wyróżnień uczniom z 7 szkół województwa. W tegorocznej kampanii rozpisano trzy konkursy: plastyczny pt. „Niezwykli mieszkańcy Hospicjowa”, literacki „Przepis na dobre życie” i szczególnie wymagający multimedialny „Ekipa spełnionych marzeń”. Dzięki hojnym sponsorom autorzy zostali obdarowani pięknymi nagrodami, w tym sprzętem sportowym, elektronicznym i atrakcyjnymi grami planszowymi.

Tradycją gali „Pól nadziei” jest przyznawanie szczególnych wyróżnień osobom, które od lat z oddaniem i wyjątkowo aktywnie działają na rzecz kieleckiego Hospicjum Caritas. W tym roku nagrody Anioł Nadziei z Żonkilem trafiły do ks. Konrada Walerczaka, niezwykle aktywnego opiekuna wolontariatu ze SP nr 1 w Kielcach, wolontariuszki hospicyjnej Doroty Kity oraz Dariusza Kurpińskiego, społecznika i katechety angażującego młodzież w działania na rzecz Hospicjum.

Ostatnim etapem gali było wręczenie podziękowań placówkom edukacyjnym, które uczestniczyły w tegorocznej kampanii. Dyplomy 23 szkołom wręczył senator RP, Krzysztof Słoń, który także zapowiedział nagrodę-niespodziankę dla grupy wolontariuszy, która najaktywniej wspierała akcje „Pól Nadziei”. W ramach specjalnego wyróżnienia pojadą na Warszawy, aby od wewnątrz zobaczyć Parlament RP, miejsce stanowienia prawa.

Piękny charakter naszej gali nadały też występy artystyczne tercetu Madame, zespołu MY5 z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach oraz Amelii Tomasik ze Szkoły Podstawowej w Brynicy, których nastrojowe piosenki zachwyciły publiczność. W ten sposób zakończyła się kampania „Pola Nadziei” 2021/22. Ale odpoczywamy tylko chwilę, żeby we wrześniu planować nowe działania w ramach kolejnej kampanii dobra, „Pola Nadziei” 2022/23.

Serdecznie dziękujemy patronom i partnerom medialnym akcji:

Biskupowi Kieleckiemu Janowi Piotrowskiemu, Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, Prezydentowi Miasta Kielce, Świętokrzyskiemu Kuratorium Oświaty, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Senatorowi  Krzysztofowi Słoniowi, Radiu Kielce, Radiu eM Kielce, Telewizji Polskiej Oddział Kielce, Redakcji Echo Dnia, Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela oraz

Dziękujemy fundatorom nagród w konkursach: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Urzędowi Miasta Kielce, Pani Poseł Agacie Wojtyszek,  Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Sklepowi Auchan Kielce

Kierujemy również podziękowania do instytucji zaangażowanych kampanię na różnych je etapach, a były to:

– Szkoła Podstawowa w Brynicy
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mniowie
– Szkoła Podstawowa w Rogowicach
– Szkoła Podstawowa nr 34 im. A. Mickiewicza w Kielcach
– VI LO im. j. Słowackiego w Kielcach
– Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej w Kielcach
– Zespół Szkół nr 3 w Kielcach
– Zespół Szkół Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
– Zespół Szkół im. J. Verne’a w Kielcach
– Świetlica Środowiskowa „U Józefa” w Kielcach
– Szkoła Podstawowa w Porzeczu
– LO im. H. Kołłątaja w Pińczowie
– Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie
– Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
– Samorządowa Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
– Szkoła Podstawowa w Cierchach
– Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Promniku
– III LO im. C.K. Norwida w Kielcach
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach
– Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach
– Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach
– Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Chełmcach
– Szkoła Podstawowa w im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu
– Szkoła Podstawowa w Brzechowie
– Zakład Aktywności Zawodowej Caritas w Kielcach
– Świetlica Środowiskowa „Pod Aniołem” w Kielcach
– IV LO w Kielcach
– Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
– Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach
– V LO im. Ściegiennego w Kielcach
– Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku
– Szkoła Podstawowej w Łagowie
– Szkoła Podstawowej w Piotrowie
– Schola „Angelo” w Piotrkowicach
– Szkoła Podstawowej w Jeziorku
– Szkoła Podstawowej nr 39 w Kielcach
– Szkoła Podstawowej w Szczukockich Górkach
– Szkoła Podstawowej w Niedźwiedziu
– Szkoła Podstawowej w Dębskiej Woli
– Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Chęcinach
– Wspólnota Wojownicy Maryi
– Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach

Laureaci konkursów:

Konkurs literacki „Przepis na dobre życie”:

I miejsce Nikola Żyłka, Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach,
Miejsce II Daria Hendzel, Zespół Szkół ZDZ, Technikum,
Miejsce III Amelia Przeździk, SP im. Orła Białego w Chełmcach,
Wyróżnienie: Amelia Tomasik, SP w Brynicy, klasa VII

Konkurs multimedialny „Ekipa spełnionych marzeń”:

I miejsce Antonina Dziura SP im. Orła Białego w Chełmcach,
II miejsce Daria Gałczyńska, III LO im. C. K. Norwida w Kielcach,
III miejsce Julia Bębacz, SP im. S. Żeromskiego w Brynicy.

Konkurs plastyczny „Niezwykli mieszkańcy Hospicjowa”:

I miejsce Zuzanna Zroślak, Sp im. Jana Pawła II w Mniowie,
II miejsce Adrian Maderak, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej,
III miejsce Zuzanna Skarbek, SP im. Orła Białego w Chełmcach,
Wyróżnienie Alan Staniszewski, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej,
Wyróżnienie Wiktoria Radziszewska, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej
Wyróżnienie Julia Koston, SP im. S. Żeromskiego w Brynicy.

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom, ich rodzicom, opiekunom i szkołom.

Akcja realizowana w ramach projektu “Pomóż pomagać – fundraising hospicyjny” z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”