Gala podsumowująca Pola Nadziei 2017/2018

Dnia 14 czerwca 2018 r. w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach odbyła się uroczysta Gala podsumowująca kampanię Pola Nadziei 2017/18 na rzecz kieleckiego Hospicjum Caritas im. Św. Matki Teresy z Kalkuty.

Ideą tej ogólnopolskiej akcji jest edukacja i uwrażliwienie na los terminalnie chorego człowieka w społecznościach lokalnych, a także pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów. Znakiem rozpoznawczym kampanii jest żonkil – symbol nadziei, który ma przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną żonkile – wolontariusze zbierają fundusze na działalność i funkcjonowanie hospicjum, a w zamian za datek wręczają ofiarodawcom te piękne kwiaty.

Podczas uroczystej Gali Pola Nadziei 2017/2018 miała miejsce prezentacja działań organizowanych w trakcie trwania kampanii, ogłoszenie laureatów konkursów dla dzieci i młodzieży związanych z tematyką hospicyjną oraz wręczenie nagród i dyplomów.

Wszystkim zaangażowanym w akcję Pola Nadziei 2017/18 i wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka podczas uroczystej Gali podziękowali m.in. ks. bp Jan Piotrowski, senator PiS Krzysztof Słoń, wicekurator oświaty Tomasz Pleban, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Stanisław Słowik.

Również i w tym roku Caritas Diecezji Kieleckiej postanowiła przyznać wyjątkowe „Wyróżnienie Hospicjum Caritas Kieleckiej Pola Nadziei” w postaci figurki – „Anioł Nadziei z Żonkilem”. W ten sposób doceniona została pani Joanna Jaworska – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Brynicy, która aktywnie angażowała młodzież w kampanię. Wyróżniono także panią Wiktorię Ucig, która od ponad roku jest wolontariuszką w Hospicjum św. Matki Teresy z Kalkuty i szczególnie zaangażowała się w przebieg akcji.

Za wieloletnie wspieranie kampanii specjalne wyróżnienie trafiło do senatora Krzysztofa Słonia i posła Krzysztofa Lipca.

Patronat honorowy kampanii Pola Nadziei w edycji 2017/2018 objęli: Biskup Kielecki Jan Piotrowski, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Kielce, „Echo Dnia”, „Radio Kielce” i Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dyrektorom i nauczycielom szkół zaangażowanych w akcję, a szczególnie naszym drogim wolontariuszom. Dziękujemy instytucjom oraz firmom które zechciały pomóc w realizacji kampanii Pola Nadziei 2017/2018 i chętnie wspierają to diecezjalne dzieło miłosierdzia: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Urząd Marszałkowski w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, PFRON o/Kielce, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Cebule.pl, firma Gardenko z Warszawy, Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach, Kino Moskwa, Pizzeria „Kilo Mąki”, Centrum Integracji Społecznej i Zakład Aktywności Zawodowej Caritas w Kielcach.

Lista laureatów konkursów Pola Nadziei 2017/18:

KONKURS KLASOWY NA WYKONANIE NOWATORSKIEGO NAKRYCIA GŁOWY dla przedszkoli oraz szkół podstawowych – „Kapelusz Nadziei”
I miejsce
– uczniowie z klasy 3 b zeSzkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach
II miejsce
– Igor Niedźwiedź, Zuzanna Ramska, Magda Wójcik, Gabriela Wcisło i Patrycja Słopiecka – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chmielniku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chmielniku
III miejsce
– Natalia Majchrzak i Paulina Wyrozumska – uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie

KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klasy I-VI) – „Wspieramy Hospicjum”.
I miejsce
– Gabriela Kowalicka – uczennica ze Szkoły Podstawowej w Bęczkowie
II miejsce
– Antek Kasznia – uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach
III miejsce
– Maja Kędzior – uczennica ze Szkoły Podstawowej w Łukowej

KONKURS MULTIMEDIALNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klasy VI-VIII) I PONADPODSTAWOWYCH – „Serce na dłoni”
I miejsce:
– Idalia Mastalerz, Zuzanna Gaweł, Gabriela Błaszczyk, Anna Siedlarz, Julia Salacha – uczennice ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku.
II miejsce
– Milena Ciosek, Julia Karyś – uczennice z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie.
III miejsce
– Kinga Góralska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

Lista szkół zaangażowanych w kampanię:

1. Szkoła Podstawowa w Chełmcach
2. Szkoła Podstawowa w Brynicy
3. Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie
4. Niepubliczne Gimnazjum w Brynicy
5 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego w Kielcach
6. VII LO im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
7. Szkoła Podstawowa w Łukowej
8. Zespół Placówek Oświatowych w Promniku
9. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
10. Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach
11. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
12. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
13. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mniowie
14. Zespół Szkół Mechanicznych im. Gen. W. Sikorskiego w Kielcach
15. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach
16. Szkoła Podstawowa w Chmielniku
17. Szkoła Podstawowa im. ks. J. Popiełuszki w Krajnie
18. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach
19. Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie
21. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Jędrzejowie.
22. Zespół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kielcach
23. Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach
24. Szkoła Podstawowa nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach
25. VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach
26. II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
27. Zespół Szkół w Woli Jachowej
28. Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach
29. V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. P. Ściegiennego w Kielcach
30. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Leszczynach
31. Gimnazjum nr 3 im. J. Korczaka w Kielcach
32. Szkoła Podstawowa nr 20 w Kielcach
33. Szkoła Podstawowa w Porzeczu
34. Szkoła Podstawowa w Bęczkowie