Hospicja Caritas: piękno ostatnich dni. Projekt: „Pomóż pomagać – fundraising hospicyjny”

Dobro Pacjentów hospicjów  zawsze było naszą największą troską. Caritas Kielecka prowadzi hospicja stacjonarne w Kielcach i w Miechowie. Wiemy dobrze, jak wielkie znaczenie dla naszych Podopiecznych ma każdy kolejny dzień, przeżywany bez fizycznego cierpienia i dojmującej samotności. Nieustannie dążymy do tego, aby Pacjenci korzystali z najlepszych rozwiązań medycznych, byli otoczeni specjalistami pracującymi według najwyższych standardów, a także by ich potrzeby duchowe i emocjonalne były w pełni zaspokajane.

To wszystko wymaga pracy i środków, i nie wydarzyłoby się, gdyby nie wysiłki naszego personelu oraz licznych wolontariuszy i darczyńców, którzy w kampaniach, takich jak Pola Nadziei angażują się w pomoc dla hospicjów. Pandemia pokazała nam jednak kruchość tradycyjnych rozwiązań i pozrywała wiele więzi z wolontariuszami i darczyńcami.

Dlatego Caritas Diecezji Kieleckiej zaangażował się w realizację projektu „Pomóż pomagać – fundraising hospicyjny”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach  programu Nowe FIO. Projekt będzie trwał do listopada 2023 roku i  ma wymiar dwukierunkowy: z jednej strony jego celem jest promowanie idei wolontariatu hospicyjnego i różnorodnych jego form, z drugiej wypracowanie nowoczesnych narzędzi zapewniających hospicjom bezpieczeństwo materialne i wysokie standardy opieki nad Pacjentami. Wartością dodaną projektu  będzie także zaproszenie do współpracy hospicjów Caritas spoza diecezji kieleckiej, co umożliwi zacieśnienie więzi, wymianę najlepszych praktyk i budowanie wspólnoty, której szczególnie na sercu leży dobro osób terminalnie chorych.


Projekt „Pomóż pomagać – fundraising hospicyjny” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności
w ramach Programu NOWEFIO – konkurs NOWEFIO 2021