WARUNKI PRZYJĘCIA DO HOSPICJUM DOMOWEGO

  1. Skierowanie do hospicjum domowego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z zaświadczeniem lekarskim. Skierowanie musi zawierać:
  • rozpoznanie: zgodnie z wykazem z numerem ICD-10 
  • oświadczenie o zakończeniu leczenia przyczynowego
Następujące dokumenty pacjent okazuje podczas pierwszej wizyty lekarskiej:
  1. dowód osobisty;
  2. dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń;
  3. dokumentacja medyczna: karta informacyjna leczenia szpitalnego, wyniki badań  (nie starsze niż sprzed 10 dni).

Przy przyjęciu pacjent lub jego przedstawiciel prawny podpisuje zgodę na leczenie hospicyjne, wskazuje osobę upoważnioną do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz oświadcza, że w trakcie pozostawania pod opieką hospicjum domowego nie będzie korzystał z innych ambulatoryjnych form leczenia refundowanych przez NFZ.