Idziemy i głosimy – wolontariusze w domowej posłudze hospicyjnej

W dniu 06.10.2017  grupa wolontariuszy Hospicjum Stacjonarnego im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach wraz z koordynatorem wolontariatu hospicyjnego wzięła udział w wizycie studyjnej w Zespole Domowej opieki Hospicyjnej im. św. Józefa Caritas Diecezji Radomskiej.

Spotkanie obejmowało poznanie specyfiki działania wolontariatu w hospicjum domowym oraz wolontariuszy i ich doświadczeń w domowej posłudze. Było także okazją do poznania specyfiki funkcjonowania Caritas Diecezji Radomskiej i ich doświadczeń związanych z wolontariatem.

Po spotkaniu grupa z Kielc wraz z przedstawicielami Caritas Diecezji Radomskiej udała się do Ośrodka Edukacyjno-Charytatywnego Diecezji Radomskiej w Turnie-Brzeźcach, gdzie miały miejsce warsztaty z koordynatorem i wolontariuszami radomskiego hospicjum domowego, w czasie których było możliwe poznanie modelu pracy wolontariusza hospicyjnego. Kieleccy wolontariusze zapoznali się z dokumentami i formalno-prawnymi uwarunkowaniami pracy wolontaryjnej w posłudze domowej, a także z formami motywowania i wspierania wolontariuszy. Najbardziej w pamięci utkwił jednak model pracy wolontaryjnej poparty świadectwem samych wolontariuszy, którzy czerpią ogromną radość z pomagania drugiemu człowiekowi. Jest to dla nich zarówno rozwój emocjonalny, jak i duchowy, a przede wszystkim wielka wdzięczność za uczucie bycia potrzebnym dla innych.

Za sprawą wizyty studyjnej grupa z Kielc w dniach 06-08.10.2017 roku mogła brać udział wraz z grupą wolontariuszy z radomskiego Hospicjum w X Ogólnopolskiej  Konferencji Wolontariatu  Hospicyjnego Radom 2017 pn. Idźcie i głoście w posłudze hospicyjnej. Przez trzy dni wolontariusze chłonęli wiedzę  płynącą z wygłaszanych wykładów i prezentacji.  Wiele tematów dotyczyło opieki nad chorym  dorosłym i dzieckiem, bezradności i zaradności z tym związanych. Mowa była o formacji duchowej wolontariatu, o trudnych sytuacjach w posłudze wolontariusza hospicyjnego, a nawet o motywach podjęcia tej posługi. W sobotę, 7 października o godz.14.00, łącząc się z wieloma miejscami w Polsce uczestnicy konferencji wspólnie odmawiali Różaniec do Granic. Wyczekiwanym punktem programu, był koncert Antoniny Krzysztoń. Głos Antoniny wzruszał wielu obecnych. Ten koncert był wspaniałym i niezapomnianym przeżyciem duchowym. Z kolei 8 października ostatnie wykłady konferencji dotyczyły m.in. roli wolontariuszy w hospicjum,  idei apostolstwa świeckich realizowanej przez wolontariat hospicyjny. Mowa była również  o ostatnim elemencie życia, czyli śmierci, jak rozpoznać ten nadchodzący moment, jakie decyzje podejmować w tej ostatniej fazie umierania. Po ostatniej prelekcji została odprawiona Msza św. dziękczynna i błogosławieństwo posłania do dalszej posługi hospicyjnej.

Wizyta studyjna w Radomiu odbyła się w ramach projektu „Idziemy i głosimy – wolontariusze w domowej posłudze hospicyjnej” realizowanego od 03.09.2017 do 28.02.2018 r. pomiędzy Caritas Diecezji Kieleckiej i Caritas Diecezji Radomskiej w wyniku Programu dofinansowania wizyt studyjnych przez Caritas Polska „Wolontariat” Edycja pilotażowa 2017.