Inauguracja kampanii Pola Nadziei 2018/19

Dnia 9 października 2018 r. w Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty odbyła się uroczysta inauguracja kampanii Pola Nadziei edycja 2018/19. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Kalety w kaplicy hospicyjnej. W nabożeństwie uczestniczyli kapłani, podopieczni i wolontariusze Hospicjum, zaproszeni goście oraz delegacje uczniów i nauczycieli ze szkół z Kielc i regionu.. Na wstępie dyrektor Caritas Kieleckiej ks. Stanisław Słowik przypomniał cele kampanii hospicyjnej i podkreślił wkład wielu osób w Pola Nadziei. Ks. bp Andrzej Kaleta w homilii mówił, że zaangażowanie wielu wolontariuszy zasługuje na najwyższe uznanie, tym bardziej w czasach, które cechuje odchodzenie od tego co duchowe. Dlatego tak cenny jest każdy odruch życzliwości i miłości wobec drugiego człowieka. Jednak, by skutecznie pomagać potrzeba też wyciszenia, zatrzymania, spokojnej cierpliwości, by wsłuchać się Słowo Boże i uspokoić rozdygotane serce.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie w auli Hospicjum. Ks. Krzysztof Banasik, wicedyrektor kieleckiej Caritas przywitał zaproszonych gości, którzy corocznie wspierają kampanię Pola Nadziei. W czasie spotkania przedstawiony został harmonogram akcji oraz możliwości zaangażowania szkół i innych placówek w kampanię. W ciepłych słowach o idei hospicyjnej wypowiadali się senator RP Krzysztof Słoń, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik i dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Ewa Koplovets, która odczytała okazjonalny list Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.Piękny program artystyczny zaprezentowali wolontariusze: Karolina Latos oraz grupa muzyczna Shaken Organs z VI LO im. J.Słowackiego w Kielcach.

W drugiej części spotkania wolontariusze przedstawili działania realizowane w ramach programu „W wolności pomagamy” współfinansowanego ze środków Caritas Polska w ramach programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”. Uczestnicy projektu opowiadali o szkoleniach, spotkaniach integracyjnych, promocji wolontariatu oraz dzielili się wrażeniami z wizyty studyjnej w Hospicjum w Licheniu.Zwieńczeniem uroczystości było sadzenie cebulek żonkili na rabacie przy Hospicjum. Żonkil to znak akcji, gdyż jest symbolem nadziei. Wiosną ,gdy rozkwitną, będą rozdawane darczyńcom podczas kwest ulicznych. Dodatkowo, kilka tysięcy kwiatów zostanie posadzonych przy szkołach i na pasie zieleni przy ulicy Warszawskiej w Kielcach.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w popularyzację idei hospicyjnej i udział w ósmej edycji kampanii Pola Nadziei. Udział wielu delegacji uczniów i nauczycieli z województwa świętokrzyskiego był potwierdzeniem, że młodzież jest niezwykle wrażliwa na potrzeby ludzi chorych. Zapraszamy przedszkola, szkoły, osoby indywidualne i organizacje do włączenia się w akcję.