Inauguracja kampanii Pola Nadziei 2020/21

 

Dnia 8 października 2020 rozpoczęliśmy XI edycję Pól Nadziei na rzecz kieleckiego Hospicjum Caritas im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Uroczystości zaczęły się od Mszy św. w Bazylice Katedralnej, której przewodniczył bp Marian Florczyk. W katedrze zebrali się wolontariusze i personel Hospicjum, przedstawiciele szkół biorących udział w kampanii, zaproszeni goście, media. Ks. biskup podziękował wszystkim, którzy w trudnym czasie epidemii okazują wrażliwość serca i solidarność z cierpiącymi i zapewnił o modlitwie. Homilię wygłosił ks. Adrian Bydliński – kapelan Hospicjum. Powołał się na doświadczenie swej posługi, która choć jest niełatwa, to przynosi wiele satysfakcji. Ks. kapelan podkreślał, że chorzy mogą nas bardzo wiele nauczyć i zachęcił wszystkich do angażowania się w wolontariat i dobroczynność na rzecz podopiecznych Hospicjum.  O oprawę muzyczną i liturgiczną zadbali wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy SP w Mniowie pod kierunkiem ks. Zbigniewa Wójcika.

Po Mszy św. ideę Pól Nadziei przybliżył ks. Krzysztof Banasik – zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. To akcja, która ma na celu zbieranie funduszy na bieżące utrzymanie Hospicjum i budzenie wrażliwości społecznej na potrzebę posługi paliatywnej osobom nieuleczalnie chorym. W ciepłych słowach o Polach Nadziei i o działalności kieleckiego Hospicjum Caritas wypowiadali się senator RP p. Krzysztof Słoń i p. Renata Janik – wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. Następnie p. Anita Sztich, koordynatorka Pól Nadziei, przybliżyła założenia kampanii 2020/21. Zaplanowanych jest wiele działań edukacyjnych w szkołach, konkursy, kiermasze, koncerty, turnieje charytatywne, zbiórki w parafiach. Wiele będzie zależało od sytuacji epidemicznej, która spowodowała spore ograniczenia już w poprzedniej edycji. Ostatnim akcentem inauguracji Pól Nadziei było tradycyjne sadzenie żonkili na rabacie przy Hospicjum na Czarnowie. Cebulki otrzymały też delegacje uczniów i nauczycieli, którzy stworzą swoje rabaty przyszkolne. Żonkil to symbol akcji, kwiat nadziei, posadzony jesienią, obumrze w ziemi, by wiosną ożyć i wydać piękny, żółty kwiat. Żonkile są wtedy rozdawane przy okazji kwest ulicznych, parafialnych jako konkretny znak włączenia się w dzieło wsparcia idei hospicyjnej.

Patronat honorowy nad kampanią Pola Nadziei 2020/21 objęli: Biskup Kielecki Jan Piotrowski, Senator RP Krzysztof Słoń, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz i Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Patronat medialny: Polskie Radio Kielce, Redakcja Echo Dnia, Diecezjalne Radio eM Kielce, Tygodnik Katolicki Niedziela Kielecka i TVP Kielce.

Zapraszamy szkoły z Kielc i regionu świętokrzyskiego do włączenia się w Pola Nadziei 2020/21.
Deklaracja udziału i informacje o akcji:   http://hospicjum.kielce.caritas.pl/pola-nadziei/edycja-20202021/