Napisz do mnie…

Samotność jest czymś strasznym… Placówki medyczne i opiekuńcze takie jak hospicja i domy pomocy społecznej już prawie rok są zamknięte na osoby z zewnątrz. Brak odwiedzin, czy spotkań z wolontariuszami seniorzy odczuwają bardzo dotkliwie. Chcemy dać im choć namiastkę poczucia obecności!
📜 Może po raz pierwszy w życiu napiszesz list? Zostaw miejsce na dopisanie adresata, a w treści opisz coś pozytywnego, inspirującego np. co sam doświadczyłeś, i nie zapomnij o życzeniach i podpisaniu listu swoim imieniem.
📜 Do dnia 22 marca 2021 r. dostarcz list do biura Diecezjalnego Centrum Wolontariatu, 25-012 Kielce, ul. Mała 17/3
📜 Listy opatrzymy imionami adresatów, spakujemy do kopert i przekażemy do placówek (hospicja, domy pomocy społecznej itp.). Trafią one do konkretnych podopiecznych przed Świętami Wielkanocnymi. Większość przeczyta je sama, innym pomogą pracownicy. Wierzymy, że przyniosą one uśmiech na twarzy osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, samotnych…
Dajmy trochę radości wielkanocnej!
Nie oczekujemy tysięcy listów, ale tego konkretnego – Listu od Ciebie!