O Polach Nadziei na UJK w Kielcach

Być dla człowieka wsparciem, towarzyszyć i dawać nadzieję. Wokół tej tematyki studenci I roku Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dnia 02.06. 2017 r.za sprawą dr. Karola Bidzińskiego mieli możliwość  uczestniczyć w niecodziennych zajęciach z udziałem zaproszonych prelegentek.

Pani Małgorzata Stańczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie dokonała popularyzacji dobrych praktyk z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz edukacji włączającej na przykładzie swojej szkoły. Z kolei drugą placówką, z której funkcjonowaniem mogli zapoznać się  studenci UJK było Hospicjum Stacjonarne im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach.

Koordynator wolontariatu hospicyjnego, Angelika Steciak, wprowadziła studentów w ideę opieki hospicyjnej, podkreślając zaangażowanie ludzi w każdym wieku w uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób terminalnie chorych, samotnych i starszych. Służą temu akcje takie jak społeczna kampania Pola Nadziei zainicjowana przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care MCCC, założona w 1948 roku w Edynburgu, w Wielkiej Brytanii. W Kielcach akcja Pola Nadziei odbywa się po raz siódmy i dzięki ludziom dobrej woli zaowocowała budową hospicjum stacjonarnego. Kluczową rolę w tych działaniach odgrywają wolontariusze, których bezinteresowna pomoc co roku przynosi piękne owoce.

Spotkanie miało charakter teoretyczny, ale i praktyczny, ponieważ każda forma propagowania metod i środków służących pomocy drugiemu człowiekowi otwiera serca na wrażliwość, dobro i nadzieję. Dzięki takim spotkaniom możliwe jest kształtowanie nie tylko wiedzy studentów, ale i ich zdolności interpersonalnych, wśród których kluczową jest szanowanie godności każdego człowieka.