Pola Nadziei zasadzone

Pola Nadziei zasadzoneW dniu 7 października br. odbyła się inauguracja kolejnej edycji kampanii Pola Nadziei. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w Świetlicy Środowiskowej Caritas „Pod Aniołem” przy ul. Mieszka I 48 w Kielcach. W uroczystości udział wzięli ks. Andrzej Kaszycki – Kanclerz Kurii Kieleckiej, Krzysztof Słoń – Senator RP, Tomasz Bogucki – Przewodniczący Rady Miasta Kielce, Edward Galus Z-ca Dyrektora Rejonowego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach oraz młodzież szkolna z opiekunami. Goście mieli okazję zapoznać się z historią powstania Hospicjum Stacjonarnego Caritas oraz jego stanem obecnym. Spotkanie uświetniły występy artystyczne dzieci i  młodzież z grupy teatralnej Zdumienie działającej przy Świetlicy Środowiskowej Caritas w parafii Św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Przedstawiciele szkól obecni na inauguracji otrzymali symboliczną ilość cebulek żonkilowych do posadzenia na rabatach przyszkolnych. Następnie zebrani goście przeszli pod Hospicjum, gdzie na przygotowanej rabacie posadzi żonkilowe cebulki. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż co roku coraz większa liczba szkół angażuje się w działania w ramach akcji Pola Nadziei.
 

W tym roku mieliśmy okazję gościć przedstawicieli wymienionych niżej placówek oświatowych:
 1. Gimnazjum nr 26 im. W. Szczepaniaka w Kielcach
 2. Gimnazjum nr 3 im. J. Korczaka w Kielcach
 3. Gimnazjum nr 9 im. mjr H. Sucharskiego w Kielcach
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Kielcach
 5. Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Brynicy 
 6. Szkoła Podstawowa nr 34 im. A. Mickiewicza w Kielcach
 7. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kielcach
 8. V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennegow Kielcach
 9. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach
 10. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 11. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach
 12. Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku
 13. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie
 14. Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach
 15. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
 16. Zespół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kielcach
 17. Zespół Szkół Mechanicznych im. Gen W. Sikorskiego w Kielcach
 18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach
 19. Zespół Szkół w Krajnie