Pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wsparli Pola Nadziei

W dniu 24.04 br. przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyła się kwesta w ramach ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei 2017”. Przedsięwzięcie wsparła wojewoda Agata Wojtyszek. Z wolontariuszami Caritas Diecezji Kieleckiej, którzy prowadzili kwestę, spotkali się wicewojewoda Andrzej Bętkowski oraz dyrektor generalny ŚUW Paweł Lubieniecki.

Do zbiórki przyłączyli się też pracownicy Urzędu Wojewódzkiego. Zebrany dochód w wysokości 868 zł zostanie przeznaczony na zakup wyposażenia i bieżące funkcjonowanie Hospicjum Stacjonarnego im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. W ramach akcji wręczane były darczyńcom żonkile – kwiaty symbolizujące  „Pola Nadziei”. Celem kampanii jest szerzenie idei hospicyjnej, edukacja na temat osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, starszych oraz zbieranie funduszy na rzecz hospicjum.