„Serce dla Hospicjum”: to dobro już się dzieje!

Wojownicy Maryi – męska wspólnota katolicka uczestniczy w akcji „Serce dla Hospicjum”!

 

Z inicjatywy naszego wolontariusza, Adriana Suwary, członka tego zgromadzenia, 28 stycznia, na spotkaniu formacyjnym, odbyła się prelekcja ks. Krzysztofa Banasika, opiekuna wolontariatu diecezjalnego na temat idei hospicyjnej. Ks. Krzysztof podkreślił szczególne miejsce takiej opieki w misji Kościoła, przedstawił historię i zasady działania hospicjów Caritas, a także zachęcał do włączenia się w wolontariat towarzyszący i akcyjny na rzecz tych placówek. Pod koniec spotkania wolontariusze rozdawali serduszkowe pierniki jako cegiełki w ramach kwesty na potrzeby naszego Hospicjum Caritas im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach.
Co ważne, akcja jest rezultatem współpracy „Wojowników” ze Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej w Kielcach. Podopieczni placówki są twórcami pięknych korzennych serc, a Wojownicy pakowali i rozprowadzali… Była to inauguracyjna akcja pod szyldem „Serce dla Hospicjum”! Gratulujemy i dziękujemy Wam wszystkim za zaangażowanie i wielki gest życzliwości!