Spotkanie Opiekunów Szkolnych Kół Caritas

14 września 2017 r. w auli Hospicjum Caritas im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach odbyła się konferencja dla Opiekunów Szkolnych Kół Caritas. Tematem wiodącym był „Wolontariat w edukacji”. Podczas spotkania wicekurator oświaty p. Tomasz Pleban omówił zmiany w prawie oświatowym dotyczące wolontariatu, a ks. Krzysztof Banasik, wicedyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej przedstawił propozycje projektów i akcji na nowy rok szkolny. Do zaangażowania się w wolontariat w SKC zachęcał Damian Zegadło z Diecezjalnego Centrum Wolontariatu.

 Tematy konferencji:

  1. Zmiany w prawie oświatowym dotyczące wolontariatu – spotkanie z przedstawicielem Kuratorium Oświaty.
  2. Dobre praktyki: relacja ze Zjazdu SKC w Łodzi, sprawozdania z projektów Skrzynka Miłosierdzia.
  3. Propozycje projektów i akcji na nowy rok szkolny.
  4. Plan pracy SKC w I semestrze roku szkolnego 2017/18.

Dziękujemy Wolontariuszom Hospicjum za przygotowanie sali na potrzeby konferencji. Podczas spotkania możliwe było także zapoznanie się z funkcjonowaniem Hospicjum oraz z działaniami podejmowanymi przez Wolontariuszy. Koordynator wolontariatu hospicyjnego zaprosiła opiekunów Szkolnych Kół Caritas do kolejnej edycji kampanii Pola Nadziei, mającej na celu zbieranie funduszy na rzecz naszego Hospicjum oraz krzewienie idei hospicyjnej.