Na uroczystej Gali podsumowano Pola Nadziei

Dnia 8 czerwca 2017 roku w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach odbyła się uroczysta Gala podsumowująca kampanię Pola Nadziei 2016/17.

Symbolem Pól Nadziei jest żonkil, który sadzony jesienią, a rozdawany wiosną ma otwierać serca ludzi na wspieranie idei hospicyjnej. Z akcją związane są liczne wydarzenia towarzyszące: edukacja w szkołach, pikniki, festyny, kwesty. W Kielcach kampania Pola Nadziei realizowana była po raz siódmy, a jej celem jest szerzenie idei hospicyjnej, edukacja dzieci i młodzieży na temat osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, starszych oraz zbieranie funduszy na zakup wyposażenia do Hospicjum im św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Gala podsumowująca akcję ma zachęcać ludzi do zagospodarowania w sercach przestrzeni, w której, jak żonkile, kwitnąć będzie miłość i nadzieja dla drugiego człowieka. W trakcie podsumowania Gali Pola Nadziei 2016/2017 miała miejsce prezentacja działań organizowanych w trakcie tegorocznej kampanii, ogłoszenie laureatów konkursów dla dzieci i młodzieży związanych z tematyką hospicyjną oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Wszystkim zaangażowanym w działalność na rzecz Hospicjum Caritas słowa wdzięczności złożyli m.in. bp Jan Piotrowski, senator Krzysztof Słoń i prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Nagroda specjalna za poświęcenie, uśmiech, wytrwałość, mądrość i cierpliwość w przeżywaniu swojego życia w towarzystwie cierpienia powędrowała do wolontariuszki Jolanty Cudzik, która od lat z wielkim poświęceniem posługuje w Hospicjum im św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Regularność niesionego przez p. Jolę wsparcia jest godna pochwały i serdecznej wdzięczności.

Jak co roku szczególnym punktem Gali jest „Wyróżnienie Hospicjum Caritas Kieleckiej Pola Nadziei”. Figurka „Anioła z żonkilem” trafia do osób, którym Caritas Diecezji Kieleckiej pragnie szczególnie podziękować za zaangażowanie na rzecz Hospicjum. Anioł z żonkilem jest symbolem, który ma podkreślać wielkość ludzi, którzy go otrzymują. W tej edycji kampanii „Wyróżnienie Hospicjum Caritas Kieleckiej Pola Nadziei – Anioł z żonkilem” kapituła przyznała p. Januszowi Knapowi – Prezesowi „Radia Kielce” i p. Małgorzacie Masłowskiej – nauczycielce z Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku.

Janusz Knap był inicjatorem akcji „Choinka pod choinkę”, dzięki której w 2016 roku pieniądze w wysokości ok. 30 000 zł uzyskane z licytacji drzewek i płyt zorganizowanej przez Radio Kielce zostały przeznaczone na zakup ambulansu dla podopiecznych Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Ponadto, „Radio Kielce” od początku istnienia akcji Pola Nadziei wspiera i promuje kampanię, za co Caritas Diecezji Kieleckiej jest szczególnie wdzięczna.

Małgorzata Masłowska została doceniona za postawę prospołeczną i aktywizację młodzieży w trakcie całego roku trwania kampanii Pola Nadziei. Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku organizował m.in. koncerty i przedstawienia w Hospicjum, aktywnie włączył się w inaugurację tej edycji kampanii. Uczniowie wraz z p. Małgorzatą przygotowywali spotkania i kartki świąteczne, zbiórkę w Galerii Echo, sprzedaż zniczy, piknik rodzinny w Chełmcach. Czas, jaki p. Małgorzata i Jej uczniowie ofiarowali na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi jest najpiękniejszym darem, płynącym bezpośrednio z serca.

Patronat honorowy kampanii Pola Nadziei w edycji 2016/2017 objęli Biskup Kielecki Jan Piotrowski, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas,  Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Kielce, „Echo Dnia”, „Radio Kielce”, „Radio eM” i Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Na kampanię Pola Nadziei w bieżącej edycji licznie odpowiedziały szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele władz samorządowych, media i wiele organizacji wspierających Hospicjum.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom dobrej woli i instytucjom, które zechciały pomóc w  realizacji kampanii Pola Nadziei 2016/2017.

Laureaci kampanii Pola Nadziei 2016/17.
Lista szkół zaangażowanych w akcję.

Zobacz pełną fotogalerie