Uroczystość ku czci św. Matki Teresy z Kalkuty

Dnia 5 września  obchodzimy w Kościele liturgiczne wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty, która jest Patronką kieleckiego Hospicjum. Za wstawiennictwem św. Patronki w dniu wspomnienia Jej narodzin dla nieba prosiliśmy Boga o potrzebne łaski dla całej hospicyjnej wspólnoty. Głównym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył biskup Jan Piotrowski.  W modlitwie wzięli udział kapłani, podopieczni placówki i ich bliscy, personel oraz wolontariusze. O oprawę muzyczną liturgii zatroszczyła się dziecięca schola „Andrzejowe gwiazdki” z parafii św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach. Biskup Jan wspominając postać św. Matki Teresy z Kalkuty wskazywał na źródło jej siły i miłości do chorych, jakim było zjednoczenie z Jezusem. Pasterz diecezji podkreślił wagę osobistej relacji z Bogiem i modlitwy w posłudze drugiemu człowiekowi. Nasze skromne diecezjalne Hospicjum jest domem, gdzie ból nie lęka się uśmiechu i wdzięczności, a świadczona pomoc nie jest jakimś niechcianym obowiązkiem. Dla chorych i zdrowych istotnym staje się ewangeliczne przesłanie Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. To właśnie w takich okolicznościach Chrystus zaprasza nas do świętości, która jest osobistym złączeniem z Nim przez modlitwę, sakramenty i przez wszelkie dzieła miłosierdzia – zauważył biskup kielecki.

Po Mszy Świętej  została oddana cześć relikwiom św. Matki Teresy z Kalkuty. Następnie biskup odwiedził chorych w salach niosąc słowa pociechy i błogosławieństwa. W tym czasie odbyło się również spotkanie związane z życiem i posługą świętej Patronki, w którym uczestniczyli wolontariusze hospicyjni. Wzywając orędownictwa Misjonarki Miłości pragniemy każdego dnia brać z Niej wzór poświęcania życia dla drugiego człowieka, szczególnie tego ubogiego i cierpiącego.