Wolontariat – może to także Twoja droga? Artykuł w „Niedzieli”

niedziela14 sierpnia w kieleckim dodatku do Tygodnika Katolickiego Niedziela pojawił się artykuł o wolontariacie w naszym hospicjum. Pani Katarzyna Dobrowolska, dziennikarka tygodnika przeprowadziła wywiad z działającą w wolontariacie już od dwóch lat Danutą.

Zarówno pani Katarzynie, jak i całej redakcji kieleckiej „Niedzieli” serdecznie dziękujemy za zainteresowanie sprawami naszego hospicjum. Zapraszamy do lektury papierowego wydania „Niedzieli” lub elektronicznej wersji : ARTYKUŁ DOSTĘPNY TUTAJ

Więcej o wolontariacie znajdziesz w zakładce Wolontariat