Wolontariat Opiekuńczy – czas zacząć szkolenie praktyczne

27 września zakończyliśmy część teoretyczną kursu na Wolontariuszy Opiekuńczych w Hospicjum. Kandydaci na wolontariuszy mogli dowiedzieć się więcej na temat form pracy wolontaryjnej w Hospicjum, jak również poznać specyfikę naszej placówki i zasady w niej panujące.

Część teoretyczna kursu uwzględniła zagadnienia związane z formalno-prawnymi zasadami wolontariatu, psychologicznymi i duchowymi aspektami opieki nad osobą ciężko chorą, komunikacją w kontaktach międzyludzkich. Atrakcyjnymi dla uczestników szkolenia okazały się spotkania z członkami hospicyjnego zespołu interdyscyplinarnego: lekarzem, pielęgniarką i fizjoterapeutą.

Kandydaci do posługi wolontaryjnej są w różnym wieku i mają różne doświadczenia. Podczas kursu miało miejsce wzajemne poznanie siebie i motywacji do działań wolontaryjnych, co pozwoliło uczestnikom dobrze przygotować się do części praktycznej kursu. Teraz czas na spotkania na oddziale stacjonarnym Hospicjum i nabywanie praktyki pod okiem koordynatora wolontariatu. Chcę – lubię – pomagam to hasła, jakie widnieją na drzwiach salki dla naszych Wolontariuszy. Osoby zainteresowane udziałem w wolontariacie w Hospicjum, które nie miały możliwości ukończyć szkolenia proszone są o kontakt poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: http://hospicjum.kielce.caritas.pl/wolontariat/