Wolontariuszki z VI LO w Kielcach w krakowskim Hospicjum

W ramach projektu „Miłosierni do końca” realizowanego przez Caritas Diecezji Kieleckiej. współfinansowanego przez Caritas Polska, w dniach 25-29 września 2017 r. grupa pięciu wolontariuszek wraz z katechetami z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach oraz koordynatorem z kieleckiej Caritas – ks. Krzysztofem Banasikiem wybrała się do Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

Wolontariuszki dowiedziały się, jak powstało najstarsze hospicjum w Polsce, poznały placówkę od strony administracyjnej i prawnej. Uzmysłowiły sobie również, jak wielką rolę odgrywa wiara w końcowym etapie życia. Zaznajomiły się z pracą pielęgniarki oraz psychologa. Poznały najważniejszą zasadę w hospicjum (jest ona uniwersalna), by w każdym chorym widzieć Chrystusa.

Uczennice każdego dnia angażowały się w prace wolontaryjne, najczęściej biurowe, a na czwartek przygotowały krótki występ artystyczny dla pacjentów: wspólne śpiewanie piosenek oraz czytanie wierszy. Po zajęciach w hospicjum, wolontariuszki wraz z opiekunami zwiedzały Kraków. Odwiedziły Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Centrum św. Jana Pawła II, okoliczne kościoły, wspominały także krakowskie życie Papieża Polaka oraz św. siostry Faustyny. Spędzony czas oraz zdobyta wiedza przydadzą się w dalszej działalności w wolontariacie.

Ola Kapińska
wolontariuszka VI LO w Kielcach