HISTORIA HOSPICJUM

Hospicjum to nie jest miejsce gdzie się umiera. Hospicjum to powrót do domu.

HospicjumKielce ostatnim miastem wojewódzkim pozbawionym hospicjum stacjonarnego? Jeszcze niedawno nasze miasto nosiło to niechlubne miano. Jednakże 16 czerwca 2014 roku Caritas Diecezji Kieleckiej przyjęła pierwszych pacjentów do Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty, tworząc w ten sposób osobom ciężko chorym i umierającym bezpieczne miejsce szanujące godność każdego człowieka i zapewniające najwyższej jakości opiekę paliatywną.

Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty to jedno z największych przedsięwzięć Caritas Diecezji Kieleckiej – koszt całej inwestycji to ok. 5 mln zł. Projekt budowy hospicjum uruchomiony został w 2010 roku, pierwsze prace ruszyły jesienią 2011 roku. Fundusze potrzebne do uruchomienia placówki pochodzą w całości z ofiar przekazywanych przez ludzi dobrej woli: odpisu 1% podatku przy rozliczeniu PIT, z darowizn, zbiórek publicznych, ofiar składanych na ten cel w parafiach diecezji kieleckiej oraz działań prowadzonych w ramach kampanii „Pola Nadziei”.

W hospicjum opieką pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów, psychologa i kapłana objętych jest 43 chorych. Na parterze zlokalizowany jest zakład opiekuńczo-leczniczy otwarty w 2015 roku, oferujący opiekę dla 16 chorych, z czego 10 miejsc jest refundowanych przez NFZ. Na pierwszym piętrze znajduje się hospicjum z 27 miejscami dla potrzebujących chorych. W budynku hospicjum stacjonarnego mieści się również poradnia medycyny paliatywnej. Dużą część opieki paliatywnej zapewnianej przez Caritas Diecezji Kieleckiej stanowi funkcjonujące od 2009 roku hospicjum domowe, w którym znajduje się około 80 chorych. 

Pomimo uruchomienia obu pięter budowa domu hospicyjnego jeszcze się nie zakończyła – cały czas jesteśmy w trakcie wykańczania i wyposażania hospicjum. Kontrakt z NFZ zaspokaja tylko część rzeczywistych kosztów leczenia i opieki. Brakującą część pozyskujemy dzięki ofiarności wszystkich, którzy rozumieją potrzebę pomagania osobom w schyłkowym okresie życia i ich rodzinom.