HISTORIA

polaPola Nadziei są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości mając za patronkę Marię Skłodowską Curie postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji „Pól Nadziei”. Beneficjentem programu zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze polskie „Pola nadziei”. 350 tys. żonkilowych cebulek oraz niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę przekazała Organizacja MCCC.

Symbolem akcji jest żonkil – kwiat, który przypomina o ludziach, którzy z nadzieją stawiają czoła wielkim problemom, jakimi są choroba, umieranie, śmierć. Każdego roku rozpoczynamy Pola Nadziei sadzeniem żonkili. Gdy te zakwitną – rozpoczynamy wiosenną część kampanii i razem z wolontariuszami organizujemy konkursy, koncerty, pikniki rodzinne, by zachęcić wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w pomoc osobom chorym i umierającym.

W Kielcach „Pola Nadziei” działają na rzecz bieżącego funkcjonowania hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty.